Biuro rachunkowe Solido - Oferta - zdjęcie główne

Sprawdź
zakres naszych usług

kliknij aby przewinąć ekran

1

Księgi rachunkowe

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o Ustawę z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości
 • Prowadzenie rejestrów dla celów rozliczania podatku VAT
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, przepływy pieniężne, informację dodatkową)
 • Opracowanie polityki rachunkowości
 • Sprawozdawczość do NBP, Urzędu Statystycznego, informacje do Urzędu Skarbowego
 • Księgowość na systemie księgowym klienta
 • Nadzór nad księgowością
 • Pomoc w zakresie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

2

Księgi przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów
 • Prowadzenie rejestrów dla celów rozliczania podatku VAT
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • Wycena remanentów
 • Rozliczenia roczne
 • Pomoc przy rejestracji firmy w CEIDG, Urzędzie Skarbowym oraz w ZUS

3

Ewidencje ryczałtu

 • Prowadzenie ewidencji w oparciu o ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Prowadzenie rejestrów dla celów rozliczania podatku VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Rozliczenia miesięczne i roczne PIT i ZUS
 • Pomoc przy rejestracji firmy w CEIDG, Urzędzie Skarbowym oraz w ZUS

4

Obsługa kadrowo – płacowa

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej
 • Obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • Sporządzanie umów cywilno-prawnych
 • Wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS
 • Przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS
 • Przygotowanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT 11, PIT 40, PIT 4 R)
 • Obsługa PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe)
 • Deklaracje PFRON

5

Usługi dodatkowe

 • Pomoc w organizacji szkoleń BHP
 • Odzyskiwanie VAT z krajów UE
 • Przygotowywanie wniosków EKUZ
 • Porady ekonomiczno - finansowe
 • Pomoc przy wyborze ofert banków i innych instytucji finansowych
 • Przygotowywanie wniosków kredytowych